Yhdistys

TARKOITUS JA TEHTÄVÄ

Bolognese ry on bologneserotua edustava rotuyhdistys eli – Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaan – rotua valtakunnallisesti edustava rodunjalostuksellinen yhdistys. Bolognese ry on Suomen Kennelliiton, Helsingin Seudun Kennelpiirin sekä rotujärjestönsä Suomen Kääpiökoirat ry:n jäsen.

Bolognese ry:n säännöissä yhdistyksen toiminnan tarkoitus määritellään seuraavasti:

Bolognesen ry:n tehtävä on edistää puhdasrotuisten, rotumääritelmän mukaisten, terveiden ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien bologneserotuisten koirien jalostusta ja kasvatusta, toimia bologneseharrastajien yhdyssiteenä ja tehdä bologneserotua tunnetuksi.

TOIMINTA

Bolognese ry jakaa tietoa rodusta ja järjestämistään tapahtumista ylläpitämällä www-sivustoa ja Faceboook-sivua. Yhdistys julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää sähköistä BologneseUutiset-lehteä.

Yhdistys ylläpitää kasvattajalistaa ja pentuvälitystä. Kasvattajalistalle hyväksytään kaikki halukkaat, jotka sitoutuvat noudattamaan listan sääntöjä. Yhdistyksen pentuneuvoja opastaa pennun hankkimisessa.

Yhdistys järjestää näyttelykoirille suunnatun Vuoden Bolognese -kilpailun ja palkitsee kilpailussa menestyneet koirat ruusukkein ja diplomein. Kilpailun tulokset julkaistaan BologneseUutisten sähköisenä liitteenä.

Yhdistys järjestää vuosittaisen Bolognesepäivän. Bolognesepäivä on yhden päivän mittainen tapahtuma, joka koostuu sekä järjestetystä ohjelmasta että vapaasta yhdessäolosta koirien kanssa. Päivä on avoin myös niille, jotka eivät kuulu yhdistykseen, ja se onkin erinomainen mahdollisuus tutustua rotuun.

Yhdistys pystyttää rotuteltan rotujärjestönsä Suomen Kääpiökoirat ry:n erikoisnäyttelyyn. Teltalla voi käydä piipahtamassa ja juttelemassa rodusta. Erikoisnäyttely järjestetään vuosittain Helsingin Kaivopuistossa elo-syyskuun taitteessa.

MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Bolognese ry:tä edeltänyt Bolognese-alajaosto järjesti ensimmäisen Bolognesepäivän heti ensimmäisenä toimintavuotenaan syksyllä 2010. Bolognesepäivä osoittautui onnistuneeksi ideaksi ja siitä tuli käytännössä heti yhdistyksen suosituin tapahtuma. Päivä on järjestetty joka vuosi.

Vuonna 2013 alajaosto järjesti oman Match Shown ja myöhemmin syksyllä Juha Kareksen vetämän handlerkurssin. Kurssille osallistui parikymmentä bolognesea.

Yhdistyksen historian suurin tapahtuma on alajaoston vuonna 2014 Helsingin Maailman Voittaja -näyttelyn yhteydessä järjestämä International Bolognese & Maltese Symposium, rotusymposiumi, joka houkutteli paikalle lähes 100 osanottajaa paristakymmenestä eri maasta. Osallistujista yli puolet oli ulkomuototuomareita. Puhujina olivat kaikkien rotujen ulkomuototuomari Francesco Cochetti, italialaisen rotuyhdistyksen puheenjohtaja, maltankoirakasvattaja Stefano Paolantoni (kennel Cinecittà) sekä ruotsalainen bolognesekasvattaja Fredrika Rönquist (kennel Hunky-Dory). Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Maltalaiset ry:n ja italialaisen Club del Bolognese & Maltese -yhdistyksen kanssa. Tapahtumaa tukivat Suomen Kääpiökoirayhdistys ry ja Ulkomuototuomarit ry.

HISTORIA

Bolognese ry perustettiin Turussa 29.3.2015. Yhdistystä edelsi Bolognese-alajaosto, joka toimi Suomen Kääpiökoirayhdistys – Finlands Dvärghundsförening ry:n (nykyisin Suomen Kääpiökoirat ry) alajaostona vuodesta 2010 aina Bolognese ry:n perustamiseen saakka.

Tätä ennen rodulla ei Suomessa ollut omaa yhdistystä. Epävirallinen “Suomen Bolognese Club” toimi kuitenkin joitain vuosia 1990-luvun alkupuolella. Se julkaisi muutamia kirjoituskoneella kirjoitettuja ja monistettuja jäsenkirjeitä, ensimmäisen vuonna 1993:

"Hei, oletko Sinä onnellinen BOLOGNESEn omistaja? – Jos vastaat kyllä, on se suurin ja tärkein syy lukea tämä “pikku-tiedote”.

Olemme tulleet siihen tulokseen, että meidänkin on aika yhdistää voimamme BOLOGNESE-rodun parhaaksi. Bolognese-rotuisia kääpiökoiria on maassamme rekisteröity vain noin 50!

Määrä lisääntynee ehkä nopeastikin lähitulevaisuudessa. Entä yksilöiden laatu ja terveys? Monissa roduissa on langettu syvään kuoppaan tehtäessä liian paljon koiria ‘kuka ensin eniten ehtii’ -periaatteella. Vasta kun herätään huomaamaan koirain taso, tulee viimeistään hätä perustaa yhdistys tai alajaosto osaavien ihmisten saamiseksi apuun.

Kaikkien koiraharrastajien avuksi on perustettu Kennelliitto ja sen alaisuuteen rotujärjestöjä. Silti Kennelliitossakaan ei vielä moni ole kuullut, saati nähnyt bolognesea. Lukemalla hankittu tieto ei vastaa kokemuksen tuomaa viisautta. Sanonta ‘kysyvä ei tieltä eksy’ pätee useimmiten, mutta kysyessä törmää yleensä vastaukseen: “Käänny rotujärjestösi puoleen.” Tällä hetkellä ainoa rotujärjestömme on Suomen Kääpiökoirayhdistys ry (SKKY ry), joten tiedustelimme mahdollisuutta päästä sen alajaostoksi. Rotumme on sielläkin vielä uusi ja harrastajien vähäinen määrä siirtää anomuksemme tuonnemmaksi. Meille jäi vaihtoehdoksi perustaa kerho, joka myöhemmin voidaan muuttaa alajaostoksi ja rekisteröidyksi yhdistykseksi.

Pyrimme toimimaan kaikin tavoin puolueettomina neuvonantajina ja tiedonhankkijoina (emmehän itsekään vielä ole asiantuntijoita) jokaisessa bologneseihin liittyvässä asiassa. Julkaisemme jäsentiedotteita näyttelytuloksista sekä tulevista näyttelyistä että suunnitelluista/syntyneistä pentueista. Tietenkin myös aineistoa Teidän omista kokemuksistanne, joista voimme ottaa opiksemme."