Random header image... Refresh for more!

Yhdistys

Bolognese ry perustettiin Turussa 29.3.2015. Yhdistyksen tehtävänä on edistää puhdasrotuisten, rotumääritelmän mukaisten, terveiden ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien bologneserotuisten koirien jalostusta ja kasvatusta, toimia bologneseharrastajien yhdyssiteenä ja tehdä bologneserotua tunnetuksi.

Yhdistystä edelsi Bolognese-alajaosto, joka toimi Suomen Kääpiökoirayhdistys – Finlands Dvärghundsförening ry:n alajaostona vuodesta 2010 aina Bolognese ry:n perustamiseen saakka. Ennen tätä rodulla ei Suomessa ollut omaa yhdistystä.