Purenta- ja kivesviat

Bologneseilla, kuten monilla muillakin rotukoirilla, voi esiintyä erilaisia perinnöllisiä vikoja, joista yleisimpiä ovat purenta- ja kivesviat. Kyseessä ei ole suoraa koiran terveyteen vaikuuttavista ongelmista, mutta vaikuttaa esimerkiksi näyttelyihin osallistumiseen. Kivesviasta on myös Kenneliiton myyntisopimuksessa säädetty maksettavaksi korvaus ostajalle.


Purentaviat

Purentaviat ilmenevät, kun koiran ylä- ja alaleuat eivät kohtaa oikein. Bolognesella voi esiintyä yleisimmin joko alapurentaa tai yläpurentaa. Nämä vikatyyppit voivat aiheuttaa ongelmia ruoan pureskelussa, voivat johtaa hampaiden epänormaaliin kulumiseen ja joskus jopa suun kudosvaurioihin.

Rotumääritelmässä määritellään bologneselle leikkaava purenta, mutta myös tasapurenta hyväksytään.

Hoito: Lievissä tapauksissa ei ehkä tarvita hoitoa, mutta vakavammissa tapauksissa voidaan harkita hammaslääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten hampaiden oikaisua tai poistoa. Jokainen tapaus on yksilöllinen, ja hoitosuunnitelma tulisi laatia yhdessä pätevän eläinlääkärin kanssa.


Kivesviat

Kivesviat, kuten yksi tai molemmat kivekset jäävät laskeutumatta koiran kivespussiin (kryptorkidismi), ovat myös tunnettuja ongelmia bolognesella. Tämä tila voi lisätä riskiä kivessyövälle ja aiheuttaa muita terveysongelmia.

Hoito: Kryptorkidismi vaatii yleensä kirurgisen toimenpiteen, jossa ei-laskeutunut kives poistetaan. Leikkaus vähentää syöpäriskiä ja muita mahdollisia komplikaatioita.