Säännöt

Osallistumisoikeus

Vuoden Bolognese-kilpailu on kaikille avoin Bolognese ry:n jäsenten omistamille ja kasvattamille sekä Suomessa rekisteröidyille koirille. Mikäli kasvattaja ei omista koiraa, jonka hän ilmoittaa kilpailuun, hänellä tulee olla omistajan lupa koiran osallistumiseen


Kilpailuluokat

Sarjoja on viisi: 

  • Vuoden Bolognese
  • Vuoden Pentu
  • Vuoden Juniori
  • Vuoden Veteraani 
  • Vuoden kasvattaja 

Vuoden Näyttelykoira, Vuoden Pentu, Vuoden Juniori ja Vuoden Veteraani-kilpailussa valitaan myös vuoden VSP (Vastakkaisen Sukupuolen Paras).


Pisteiden laskemiseen huomioitavat näyttelyt

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viiden (5) ko. vuonna Suomessa järjestetyn FCI:n sääntöjen mukaisen näyttelyn tulokset. Vähintään yhden tuloksista on oltava KV-näyttelystä, Nord-näyttelystä , Voittaja-näyttelystä, Helsinki Winner-näyttelystä tai Suomen Kääpiökoirayhdistys ry:n järjestämästä erikoisnäyttelystä. Mikäli tulosta ei näistä näyttelyistä ole, koira kilpailee neljällä tuloksella.

Poikkeuksena Vuoden Juniori-kilpailu, jossa otetaan huomioon viiden (5) ko. koiran junioriluokassa saavuttamat tulokset Suomessa järjestetyssä FCI:n sääntöjen mukaisessa näyttelyssä. Juniori voi osallistua Vuoden Juniori-kilpailuun vain kerran, viimeistään sinä vuonna kun on täyttänyt 18 kk. Vähintään yhden tuloksista on oltava KV-näyttelystä, Nord-näyttelystä , Voittaja-näyttelystä, Helsinki Winner-näyttelystä tai Suomen Kääpiökoirayhdistys ry:n järjestämästä erikoisnäyttelystä. Mikäli tulosta ei näistä näyttelyistä ole, koira kilpailee neljällä tuloksella.

Vuoden Pentu-kilpailun tulokset voivat olla mistä tahansa Suomessa järjestetystä epävirallisesta pentunäyttelystä tai virallisen näyttelyn pentuluokasta.

Pisteet lasketaan erillisen ohjeen mukaan (pistetaulukot).

Suomessa kerättyjen pisteiden ohella huomioidaan arvonäyttelyistä saavutetut tittelit. Arvonäyttelyiksi lasketaan ko. vuoden Maailman Voittaja, Euroopan Voittaja ja Pohjoismaiden Voittaja-näyttelyt sekä Crufts.

Arvonäyttelyiden pisteet lasketaan erillisen ohjeen mukaan (pistetaulukko). Vuoden Näyttelykoira-kilpailussa huomioidaan Voittaja- ja Juniori Voittaja - tittelit sekä Cruftsin ROP ja VSP. Vuoden Juniori-kilpailussa huomioidaan ainoastaan Juniori Voittaja- tittelit ja Vuoden Veteraani-kilpailussa huomioidaan ainoastaan Veteraani Voittaja- tittelit.

Pisteiden mennessä tasan kahden tai useamman koiran kohdalla, näistä koirista kilpailussa korkeammalle sijoittuu se, jonka pisteet on laskettu pienemmästä määrästä näyttelyitä. Mikäli näyttelyitä on tasamäärä, ratkaisee korkein yksittäinen pistemäärä. Mikäli pisteet ovat edelleen tasan, niin sijoitus ratkaistaan seuraavaksi korkeimman pistemäärän mukaan jne., kunne ratkaisu löytyy. Esim koira A:n pisteet: 17+16+16+16+15, koira BB:n pisteet 17+17+16+15+15, molemmilla koirilla on 17 p korkein, koiralla B seuraavaksi korkein 17, koiralla A sen ollessa 16, joten koira B sijoittuu A:n edelle. Mikäli pisteet menevät edelleen kaikkien näyttelyiden osalta tasan, sijoitus tuloslistalla on jaettu. Oheinen laskentatapa koskee kaikkia sijoja ja sarjoja.

Vuoden Veteraani- sekä Vuoden Juniori-kilpailussa pisteidenlaskutaulukkoa sovelletaan muutoin samoin kuin Vuoden Näyttelykoira-kilpailussa, kuitenkin sillä erotuksella, että veteraani-/junioriluokan ERI:llä kilpailuluokan sijoitus antaa samat pisteet kuin PU/PN-luokka. Näillä pisteillä kilpaillaan ainoastaan Vuoden Veteraani- ja Vuoden Juniori-kilpailussa. Mikäli veteraani tai juniori osallistuu myös Vuoden Näyttelykoira-kilpailuun, pisteet lasketaan Vuoden Näyttelykoira-pistetaulukon mukaan, ilman, että veteraaniluokan pisteytykset vaikuttavat tulokseen.

Koiran omistaja/kasvattaja ilmoittaa pisteidenlaskijalle kilpailuun osallistuvan koiran/osallistuvien koirien osalta ne kilpailun sääntöjen mukaiset näyttelytulokset, joilla haluaa koiran/koirien kilpailevan. Ilmoituksessa mainitaan koirien virallinen nimi, kasvattaja ja omistaja, Ilmoitus tulee olla pisteidenlaskijalla viimeistään kilpailuvuotta seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. Pisteidenlaskulomake lähetetään jäsensivun kautta. Kilpailun tulokset julkaistaan yhdistyksen vuosikokouksessa tai muussa yhdistyksen tapahtumassa.

Sama koira voi osallistua samana kilpailuvuotena useampiin kilpailuihin.