Tutkimukset

Kun harkitset koiran ottamista, harkitse sitä pitkään. Bologneset ovat pitkäikäisiä ja koirasta tulee perheenjäsen jopa lähemmäs kahdeksikymmeneksi vuodeksi. Koska bolognesejen syntyvyys Suomessa on suhteellisen pieni ja suosio suuri, varaudu mielummin odottamaan pentua, jotta saat pennun mahdollsimman hyvistä lähtökohdista.

Ota yhteyttä kasvattajaan hyvissä ajoin ja kysele millaista elämä on bolognesen kanssa. Kysele myös pentueen vanhemmista sekä terveysasioista ja varmista että tuleva perheenjäsenesi tulee tutkituista vanhemmista.

Sivuiltamme löytyy lista kasvattajista, jotka ovat sitoutuneet käyttämään terveystutkittuja koiria, jotka täyttävät alla olevat ehdot. Mikäli päädyt ottamaan pennun listan ulkopuoliselta kasvattajalta, varmistathan myös silloin että ehdot täyttyvät. Vastuullinen kasvattaja käyttää vain ehdot täyttäviä yksilöitä jalostukseen, jos jokin ehdoista ei täyty, suosittelemme ottamaan yhteyttä rotu- ja pentuveuvojaan, saadaksesi puolueetonta lisätietoa yhdistelmän terveystiedoista. 

Jalostustietojärjestelmä

Kennelliiton jalostustietojärjestelmä sisältää Suomessa rekisteröityjen koirien terveys-, koe- ja näyttelytulokset. Järjestelmä on avoimesti selailtavissa oleva, ainutlaatuinen tietovarasto, josta voi myös suorittaa monipuolisia hakuja koirien tiedoista.

Bolognesejen tietoihin pääset tästä.

Tutkimukset & tulokset

Virallinen silmätutkimus

Jalostusyksilöille tulee tehdä viralliset silmätkimukset ennen astutusta. Silmätutkimuslausunto saa astutushetkellä olla korkeintaan 12 kk vanha. Yli kahdeksanvuoätiaalle koiralle tehty silmätutkimus voidaan kuitenkin katsoa lopulliseksi. 

Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos sillä on diagnosoitu jokin seuraavista silmäsairauksista: 

 • PRA 
 • Katarakta eli perinnöllinen harmaakaihi 
 • Linssiluksaatio, LL 
 • tRD 
 • PHPV/PHTVL asteet 2 – 6 
 • PPM, vakavat muutokset 
 • Endoteeli dystrofia 
 • Distichiasis, aste vakava

Jos koiralla on diagnosoitu jokin seuraavista silmäsairauksista, se voidaan parittaa ko. sairauden suhteen terveen yksilön kanssa: 

 • mRD, gRD 
 • PHPV/PHTVL aste 1 
 • PPM, lievät muutokset 
 • Epiteliaalinen/stromaalinen dystrofia 
 • Distichiasis, aste kohtalainen

Jos koiralla on diagnosoitu lieväasteinen distichiasis, se voidaan parittaa toisen vastaavan diagnoosin saaneen koiran kanssa. Kuitenkin suositellaan, että koira, jolla on diagnosoitu lieväasteinen distichiasis, ensisijaisesti paritettaisiin ko. sairauden suhteen terveen yksilön kanssa

Virallinen polvitutkimus

Jalostusyksilöille tulee tehdä viralliset polvitutkimukset ennen astutusta. Alle kolmivuootiaalle koiralle annettu polvitutkimuslausunto on voimassa 24 kk. Vanhentunut lausunto on uusittava ennen astutusta. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu polvitutkimuslausunto on voimassa koiran koko eliniän.

Polvitarkastuksen raja-arvo on 2. Tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

PRA geenitesti

Vähintään toisen yhdistelmän koirista tulee olla geenitestattu prcd-PRA:n varalta tuloksella ’terve – ei kantaja’. Geenitestin perusteella todetun kantajan saa parittaavain geenitestin tuloksen perusteella ’terveen – ei kantajan’ kanssa. ‘Terveen – ei kantajan’ saa parittaa myös testaamattoman koiran kanssa. 

Milkäli koiran vanhemmat on geenitestattu prcd-PRA:n varalta tuloksella ‘terve – ei kantaja’, koiraa ei tarvitse testata, vaan se katsotaan vanhempien tulosten perusteella terveeksi.

Poikkeukset

Ulkomaisen uroksen käyttö, astutus tai spermankeruu tapahtuu ulkomailla 
Jos kasvattaja käyttää ulkomaista urosta jalostukseen ja astutus tai spermankeruu tapahtuu ulkomailla, urokselta vaaditaan silmä- ja polvitutkimuslausunnot, jotka on annettu vähintään 12 kk ikäiselle koiralle ja jotka ovat voimassa seuraavasti: Silmätutkimuslausunto saa astutushetkellä olla korkeintaan 24 kk vanha. Polvitutkimuslausunto on voimassa koiran koko eliniän eli jo 12 kk vanhalle koiralle annettu polvitutkimuslausunto katsotaan lopulliseksi. Uroksella mahdollisesti diagnosoidut silmäsairaudet tai patellaluksaatio rajaavat jalostusta samalla tavalla kuin edellä on esitetty. Nartun suhteen noudatetaan normaalia ohjeistusta. 

Uroksen antaminen astutukseen ulkomaiselle nartulle, astutus tai siemennys tapahtuu ulkomailla 
Jos kasvattaja antaa uroksensa ulkomaisen nartun käyttöön ja astutus tai siemennys tapahtuu ulkomailla, nartulta ei vaadita terveystutkimuslausuntoja. Uroksen suhteen noudatetaan normaalia ohjeistusta. 

Pakastesperman käyttäminen 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Jos kasvattaja käyttää pakastespermaa nartulleen, urokselta vaaditaan terveystutkimuslausunnot edellä lueteltujen sääntöjen mukaisesti. Uroksen terveystutkimuslausuntojen tulee olla voimassa spermankeruuhetkellä (ei siis siemennyshetkellä) edellä lueteltujen sääntöjen mukaisesti (huomaa erot, mikäli spermankeruu tapahtuu Suomessa/ulkomailla)