Patellaluksaatio

Patellaluksaatio eli polvilumpion sijoiltaanmeno on yleinen vaiva monilla koiraroduilla, ja se voi vaihdella vakavuudeltaan.  Myös bolognesella tätä vaivaa esiintyy suhteellisen paljon, mutta sen esiintyvyyttä pyritään säännöllisillä tutkimuksilla sekä jalostusvalinnoilla vähentämään. Tämä tila luokitellaan tyypillisesti neljään eri asteeseen sen mukaan, kuinka vakava luksaatio on:


1. Aste

  • Oireet: Tässä lievimmässä muodossa polvilumpio luiskahtaa paikoiltaan satunnaisesti ja palautuu itsestään takaisin normaaliin asentoon.
  • Hoitotoimenpiteet: Yleensä lievässä tapauksessa ei tarvita leikkaushoitoa, mutta tietyt harjoitukset ja painonhallinta voivat auttaa ehkäisemään luksaation toistumista.

2. Aste

  • Oireet: Polvilumpio luiskahtaa paikoiltaan useammin, mutta on vielä mahdollista saada se manuaalisesti tai itsestään takaisin normaaliin asentoon.
  • Hoitotoimenpiteet: Toisen asteen patellaluksaatiota voidaan hoitaa konservatiivisesti painonhallinnalla ja liikunnalla, mutta joissain tapauksissa saatetaan harkita myös kirurgista korjausta.

3. Aste

  • Oireet: Polvilumpio pysyy pääosin luksaatiossa ja voidaan palauttaa paikalleen manuaalisesti, mutta luiskahtaa helposti uudelleen pois paikoiltaan.
  • Hoitotoimenpiteet: Kolmannen asteen patellaluksaatiossa kirurginen toimenpide on usein tarpeen polvilumpion stabiloimiseksi ja koiran kivun lievittämiseksi.

4. Aste

  • Oireet: Polvilumpio on jatkuvasti sijoiltaan, eikä sitä saa palautettua normaaliin asentoon. Tämä aste voi johtaa merkittävään kipuun ja liikkumisvaikeuksiin.
  • Hoitotoimenpiteet: Neljännen asteen patellaluksaatiossa kirurginen hoito on välttämätön. Leikkauksessa korjataan polvilumpion asento ja stabiloidaan se, jotta koira voi kävellä normaalisti.

Tutkimukset

Terveystutkimusten ja huolellisen jalostuksen avulla pyrimme vähentämään patellaluksaation esiintymistä rodussa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikki jalostukseen käytettävät koirat ovat tutkittu patellaluksaation osalta. Yhditys on antanut seuraavan vaatimuksen jalostukseen käytettäville koirille polvitutkimusten osalta:

Polvilausunnon raja-arvo on kaksi. Tuloksen kaksi saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen nolla saaneen koiran kanssa. 

Lue lisää kohdasta tutkimukset. Huomioithan, ettei bolognese kuulu PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma), eli Suomen Kennelliitto ei aseta bologneselle rekisteröintiehtoja. Pennut saa siten rekisteröityä, vaikka jalostukseen käytetyille koirille ei olisi tehty virallisia terveystutkimuksia, terveystutkimukset olisivat vanhentuneet tai koirat olisivat hyvin nuoria. Vastuullinen ostaja ei osta pentua tällaisesta yhdistelmästä.


Havaitseminen ja hoito

On tärkeää, että patellaluksaatio havaitaan ja hoidetaan ajoissa, jotta voidaan välttää lisävahingot ja turvata koiran elämänlaatu. Mikäli epäilet koirallasi olevan patellaluksaatiota, ota yhteyttä eläinlääkäriin arvioon ja mahdollisiin hoitotoimiin.

Patellaluksaatio voi vaikuttaa koiran elämänlaatuun vaihdellen lievistä, satunnaisista vaivoista vakaviin liikkumisen hankaluuksiin ja kipuun. Yleisesti voidaan ajatella ettei "ykkösen" polvet vielä vaikuta koiran elämään.  Lievemmissä tapauksissa koiran elämään ei välttämättä tule merkittäviä muutoksia, ja se voi jatkaa normaalia elämää huolellisen seurannan ja tuen avulla. Vakavammissa tapauksissa, erityisesti ilman asianmukaista hoitoa, koiran liikkuvuus ja aktiivisuus voivat merkittävästi heikentyä.

Hoidon osalta patellaluksaation hoito vaihtelee tapauksen vakavuuden mukaan. Kevyemmissä tapauksissa voidaan usein auttaa koiraa painonhallinnan, liikunnan räätälöinnin ja mahdollisesti tukiterapioiden, kuten fysioterapian, avulla. Vakavampi patellaluksaatio voi vaatia kirurgista toimenpidettä, jossa polvilumpion asentoa korjataan ja sen stabiliteettia parannetaan. Onnistuneen leikkauksen ja kuntoutusjakson jälkeen monet koirat palaavat normaaliin elämään, vaikka erityistä huomiota polvien terveyteen tulee kiinnittää jatkossakin.