Jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelma on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Se kertoo rodun populaation rakenteesta, luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja ulkomuodosta. Se toimii kasvatus- ja jalostustyön tukena ja sisältää jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja jälkeläisten enimmäismäärän suhteen.

Bolognese ry työstää ensimmäsitä tavoiteohjelmaansa, tavoitteenaan saada ohjelma Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymäksi tulevan toimintakauden aikana.