Rodun terveys

Bolognese on tunnettu kohtuullisen terveenä rotuna, mutta kuten kaikilla koiraroduilla, myös bolognesella on muutamia terveysseikkoja, joihin tulee kiinnittää huomiota. Jalostuksen tavoitteena on terveen ja elinvoimaisen rodun ylläpitäminen, siksi on tärkeää olla tietoinen mahdollisista terveysriskeistä.

Yleisimmät terveysseikat:

Jalostuksen periaatteet:

  • Astutukset ja synnytykset sujuvat pääosin luonnollisesti. On tärkeää, että jalostukseen valitaan narttuja, jotka ovat kykeneviä hoitamaan pentujaan hyvin.
  • Pentujen terveys on ensiarvoisen tärkeää. Heikkokuntoisina syntyneitä pentuja ei tulisi käyttää jalostukseen.
  • Jalostuskäyttöön suositellaan koiria, jotka ovat vähintään kolme kiloa painavia, jotta varmistetaan pentujen terve kehitys.

Terveystarkastukset:

Jokaiselle jalostukseen käytetylle koiralle suositellaan tehtäväksi viralliset silmä- ja polvitutkimukset. Näiden tulokset auttavat varmistamaan, että vain terveet yksilöt siirtävät geenejään seuraaville sukupolville. Lue lisää yhdistyksen vaatimista tutkimuksista.

Jalostuksessa pyrimme aina terveiden ja hyväluonteisten koirien valintaan, jotta Bolognese-rotu säilyy mahdollisimman terveenä ja elinvoimaisena tulevaisuudessakin.