Random header image... Refresh for more!

Jalostus

Jalostuksen tavoitteena on kasvattaa terveitä ja hyväluontoisia koiria, joiden ulkonäkö on rodulle tyypillinen ilman turhaa liioittelua.

Hallitus valmistelee parhaillaan yhdistyksen kasvattajasääntöjä. Tarkoituksena on, että kasvattajan yhteystiedot voidaan julkaista yhdistyksen sivuilla kasvattajahakemistossa, mikäli kasvattaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Hallituksen sääntöesitys käsitellään ylimääräisessä yhdistyskokouksessa, jonka aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Sääntöesitys on nähtävissä kahta viikkoa ennen kokousta yhdistyksen www-sivuilla.

Kasvattajahakemisto julkaistaan vasta, kun ylimääräinen yhdistyskokous on hyväksynyt kasvattajasäännöt. Pentuvälitys on kuitenkin toiminnassa myös nyt. Toistaiseksi, eli ennen kasvattajasääntöjen hyväksymistä, yhdistyksen pentuvälityksessä välitetään pentuja, jotka ovat syntyneet yhdistelmistä, joka täyttävät lakkautetun Bolognese-alajaoston sitoumuskasvattajasopimuksen vaatimukset. Eli kuka tahansa voi ilmoittaa pennun/pentueen välitykseen, kunhan yhdistelmä on lakkautetun Bolognese-alajaston sitoumuskasvattajasopimuksen mukainen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhdistelmän tulee täyttää sitoumuskasvattajasopimuksen kohdat 2–5. (Kohtia 1 ja 6–8 ei oteta huomioon.)

Lakkautetun Bolognese-alajaoston sitoumuskasvattajasopimus on luettavissa tämän linkin takana:

Bolognese-alajaoston sitoumuskasvattajasopimus