Random header image... Refresh for more!

Vuoden Bolognese -kilpailu

On aika valita Vuoden Bolognese 2017!
Muistattehan jättää koiran pisteet 31.1.2018 mennessä.

Mikä on Vuoden Bolognese -kilpailu?

Vuoden Bolognese on näyttelykoirille suunnattu kilpailu, jossa kilpaillaan seuraavissa luokissa:

Vuoden Bolognese

Vuoden Bolognesepentu

Vuoden Bologneseveteraani

Vuoden Bolognesekasvattaja

Jokaisessa luokassa jossa mahdollista palkitaan myös vastakkaisen sukupuolen paras (VSP).

Koirat saavat pisteitä näyttelyistä sijoittumisensa perusteella yhden kalenterivuoden ajalta. Luokan voittaja on eniten pisteitä kerryttänyt koira. Tarkemmat ohjeet alla.

Kuka saa osallistua?

Vuoden Bolognese -kilpailu on tarkoitettu Bolognese ry:n jäsenille. Tarkemmat ohjeet osallistumisoikeudesta löytyy Vuoden Bolognese-kilpailun säännöissä, jotka löytyvät nettisivuiltamme. Ensimmäiset Vuoden Bologneset palkittiin 2017!

Lähetä pisteet: jasensihteeri@bolognesery.fi

VUODEN BOLOGNESE / Säännöt:
Säännöt ovat voimassa 1.1.2016 alkaen

Osallistumisoikeus
Vuoden Bolognese -kilpailu on avoin kaikille Bolognese ry:n jäsenten omistamille ja kasvattamille sekä Suomessa rekisteröidyille koirille. Mikäli kasvattaja ei omista koiraa jonka hän kilpailuun ilmoittaa, hänellä tulee olla omistajan lupa koiran osallistumiselle.

Kilpailuluokat
Sarjoja on neljä: Näyttelykoira, Vuoden Pentu, Vuoden Veteraani ja Vuoden Kasvattaja. Vuoden Näyttelykoira, Vuoden Pentu ja Vuoden Veteraani -kilpailussa valitaan myös vuoden VSP (Vastakkaisen Sukupuolen Paras).

Pisteiden laskemisessa huomioitavat näyttelyt
Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viiden (5) ko. vuonna Suomessa järjestetyn FCI:n sääntöjen mukaisen näyttelyn tulokset. Vähintään yhden tuloksista on oltava KV-näyttelystä, Voittaja-näyttelystä, Helsinki Winner -näyttelystä tai Suomen Kääpiökoirayhdistys ry:n järjestämästä erikoisnäyttelystä. Mikäli tulosta ei näistä näyttelyistä ole, koira kilpailee neljällä tuloksella. Vuoden Pentu -kilpailussa kilpaillaan poikkeuksellisesti kolmella (3) tuloksella. Vuoden Pentu -kilpailun tulokset voivat olla mistä tahansa Suomessa järjestetystä epävirallisesta pentunäyttelystä tai virallisen näyttelyn pentuluokasta.

Pisteet lasketaan erillisen ohjeen mukaan (pistetaulukot liitteenä).

Suomessa kerättyjen pisteiden ohella huomioidaan arvonäyttelyistä saavutetut tittelit. Arvonäyttelyiksi lasketaan ko. Vuoden Maailman Voittaja, Euroopan Voittaja ja Pohjoismaiden Voittaja -näyttelyt sekä Crufts.

Arvonäyttelyiden pisteet lasketaan erillisen ohjeen mukaan (pistetaulukko liitteenä). Vuoden Näyttelykoira -kilpailussa huomioidaan Voittaja- ja Juniorivoittaja -tittelit sekä Cruftsin ROP ja VSP. Vuoden Veteraani -kilpailussa huomioidaan ainoastaan Veteraanivoittaja -tittelit.

Pisteiden mennessä tasan kahden tai useamman koiran kohdalla, näistä koirista kilpailussa korkeammalle sijoittuu se, jonka pisteet on laskettu pienemmästä määrästä näyttelyitä. Mikäli näyttelyitä on tasamäärä, ratkaisee korkein yksittäinen pistemäärä. Mikäli pisteet edelleen on tasan, niin sijoitus ratkaistaan seuraavaksi korkeimman pistemäärän mukaan jne, kunnes ratkaisu löytyy, esim: koira A:n pisteet 17+16+16+16+15 ja koira B:n pisteet 17+17+16+15+15, molemmilla koirilla on 17p korkein, koiralla B seuraavaksi korkein pistemäärä on 17, koiralla A sen ollessa 16, joten koira B sijoittuu A:n edelle. Mikäli pisteet menevät edelleen kaikkien näyttelyiden osalta tasan, sijoitus on jaettu. Oheinen laskentatapa koskee kaikkia sijoja ja sarjoja.

Vuoden Veteraani -kilpailussa pisteidenlaskutaulukkoa sovelletaan muuten samoin kuin Vuoden Näyttelykoira -kilpailussa, kuitenkin sillä erotuksella, että veteraaniluokan ERI:llä kilpailuluokassa sijoitus antaa samat pisteet kuin PU/PN -luokka. Näillä pisteillä kilpaillaan ainoastaan Vuoden Veteraani -kilpailussa. Mikäli veteraani osallistuu myös Vuoden Näyttelykoira -kilpailuun, pisteet lasketaan Vuoden Näyttelykoira -pistetaulukon mukaan, ilman että veteraaniluokan tulokset vaikuttavat pisteytykseen.
Koiran omistaja/ kasvattaja ilmoittaa pisteidenlaskijalle kilpailuun osallistuvan koiran/ osallistuvien koirien osalta ne kilpailun sääntöjen mukaiset näyttelytulokset, joilla haluaa koiran/ koirien kilpailevan. Ilmoituksessa mainitaan koiran virallinen nimi, kasvattaja ja omistaja. Ilmoitus tulee olla pisteidenlaskijalla viimeistään kilpavuotta seuraavan vuoden tammikuun 31. Päivään mennessä. Kilpailun tulokset julkaistaan yhdistyksen vuosikokouksessa tai muussa yhdistyksen tapahtumassa.

Sama koira voi osallistua samana kilpailuvuotena useampiin eri kilpailuihin.

Vuoden Kasvattaja

Kilpailuun osallistuvan kasvattajan tulee esittää kasvattajaryhmä vähintään yhden (1) kerran kilpailukauden aikana virallisessa näyttelyssä. Pistelaskussa otetaan huomioon tulokset Suomessa FCI:n sääntöjen mukaan järjestetyistä näyttelyistä. Pisteet lasketaan yhteen kahdesta eri kategoriasta seuraavasti.

Kasvattajaluokka

Suomen Kennelliiton alaisten virallisten näyttelyiden kasvattajaluokka-sijoitukset, joista lasketaan enintään viiden (5) parhaan pisteitä tuoneiden sijoitusten yhteispisteet. Pisteet lasketaan liitteenä olevan taulukon mukaan.

2. Kasvattikohtaiset tulokset

Kasvattaja voi kilpailla enintään kymmenellä kasvatilla. Pistelaskussa huomioidaan korkeintaan kaksi tulosta / koira. Pisteet lasketaan Vuoden Näyttelykoira -kilpailun pistetaulukon mukaan.

Vuoden Näyttelykoira -kilpailuun osallistuminen ei ole edellytys Vuoden Kasvattaja -kilpailuun osallistumiselle.

Veteraaniluokan koira kilpailee pisteillä, jotka saisi Vuoden Näyttelykoira -kilpailusta. Vuoden Veteraani -kilpailun pisteitä ei huomioida Vuoden Kasvattaja -kilpailussa.

Pennut eivät voi osallistua Vuoden Kasvattaja -kilpailuun.

 

Näyttökuva 2017-12-24 kello 7.57.30 Näyttökuva 2017-12-24 kello 7.57.42 Näyttökuva 2017-12-24 kello 7.57.53Näyttökuva 2017-12-24 kello 7.58.02