Jalostus ja terveys

Vaatimukset jalostukseen käytettäville koirille

Bolognese ry ylläpitää kasvattajalistaa ja pentuvälitystä, jossa välitetään listalla olevien kasvattajien kasvattamia pentuja. Listakasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen asettamia vaatimuksia jalostukseen käytettäville koirille.

Alla on tiivistelmä Bolognese ry:n jalostuskoirille asettamista vaatimuksista. Kasvattajalistan ehdot ovat luettavissa kokonaan täällä:

Bolognese ry:n kasvattajalistan säännöt

Tiivistelmä jalostuskoirille asetetuista vaatimuksista

  • Jalostukseen käytetyt koirat ovat terveitä ja hyväluonteisia.

  • Jalostukseen käytetty koira (sekä narttu että uros) on astutushetkellä vähintään 20 kk vanha.

  • Jalostukseen käytetyille koirille on tehty viralliset silmä- ja polvitutkimukset, jotka ovat voimassa astutushetkellä. Silmätutkimus on voimassa vuoden, mutta yli kahdeksanvuotiaalle koiralle tehty silmätutkimus voidaan katsoa lopulliseksi. Alle kolmivuotiaalle koiralle tehty polvitutkimus on voimassa kaksi vuotta, yli kolmivuotiaalle tehty koko eliniän.

  • Polvilausunnon raja-arvo on kaksi. Tuloksen kaksi saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen nolla saaneen koiran kanssa.

  • Vähintään toisen yhdistelmän koirista tulee olla geenitestattu prcd-PRA:n varalta tuloksella ’terve – ei kantaja’.

Koska bolognese ei kuulu PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma), Suomen Kennelliitto ei aseta bologneselle rekisteröintiehtoja. Pennut saa siten rekisteröityä, vaikka jalostukseen käytetyille koirille ei olisi tehty virallisia terveystutkimuksia, terveystutkimukset olisivat vanhentuneet tai koirat olisivat hyvin nuoria. Vastuullinen ostaja ei osta pentua tällaisesta yhdistelmästä.