Jalostus ja terveys

Vaatimukset jalostukseen käytettäville koirille

Bolognese ry ylläpitää kasvattajalistaa ja pentuvälitystä, jossa välitetään listalla olevien kasvattajien kasvattamia pentuja. Listakasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen asettamia vaatimuksia jalostukseen käytettäville koirille.

Alla on tiivistelmä Bolognese ry:n jalostuskoirille asettamista vaatimuksista. Kasvattajalistan ehdot ovat luettavissa kokonaan täällä:

Bolognese ry:n kasvattajalistan säännöt

Tiivistelmä jalostuskoirille asetetuista vaatimuksista

  • Jalostukseen käytetyt koirat ovat terveitä ja hyväluonteisia.

  • Narttu on astutushetkellä vähintään 18 kk vanha.

  • Uros on astutushetkellä vähintään vuoden vanha.

  • Jalostukseen käytetyille koirille on tehty viralliset silmä- ja polvitutkimukset, jotka ovat voimassa astutushetkellä. Silmätutkimus on voimassa vuoden. Alle kolmivuotiaalle koiralle tehty polvitutkimus on voimassa kaksi vuotta, yli kolmivuotiaalle tehty koko eliniän.

  • Polvilausunnon raja-arvo on kaksi. Tuloksen kaksi saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen nolla saaneen koiran kanssa.

Muita huomioita

Jalostuskoirille asetetut vaatimukset tarkistetaan, kun jalostuksen tavoiteohjelma on valmis. Yhdistys suosittelee voimakkaasti prcdPRA-geenitestin teettämistä jalostukseen käytetyille koirille. Tuloksen kantaja saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen terve saaneen koiran kanssa. Tuloksen terve saanut koira on mahdollistaa parittaa myös sellaisen koiran kanssa, jolle ei ole tehty geenitestiä.

Koska bolognese ei kuulu PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma), Suomen Kennelliitto ei aseta bologneselle rekisteröintiehtoja. Pennut saa siten rekisteröityä, vaikka jalostukseen käytetyille koirille ei olisi tehty virallisia terveystutkimuksia, terveystutkimukset olisivat vanhentuneet tai koirat olisivat hyvin nuoria. Vastuullinen ostaja ei osta pentua tällaisesta yhdistelmästä.