Terveyskyselyt

Bolognesen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on aikataulutettu valmistuvaksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Sen on silloin mahdollista astua voimaan vuoden 2021 alusta. JTO:ta varten tarvitaan tietoa bolognesen terveydestä. Tietoa kerätään kyselytutkimuksin. Kyselyitä on useampia, ja niille on osin eri kohderyhmät.

Terveyskysely

Terveyskyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta bolognesenomistajilta. Kyselyn on laatinut ruotsalainen rotuyhdistys (BBHC, Bichon Bolognese & Havanais Club), ja se toteutetaan identtisenä sekä Ruotsissa että Suomessa, jolloin vastauksia on mahdollista verrata toisiinsa. Tulokset raportoidaan kuitenkin kummankin maan osalta erikseen.

Terveyskysely oli ensimmäisen kerran avoinna vuoden 2017 lopulla, jolloin saatiin noin 200 vastausta.

Vastaukset painottuivat nuoriin koiriin. Sama kysely on nyt avattu uudestaan. Toiveena on saada kerättyä lisää tietoa erityisesti vanhemmista tai jo kuolleista koirista.

TÄRKEÄÄ! Jos olet jo vastannut kyselyyn, älä vastaa siihen uudestaan, jotta sama koira ei esiinny aineistossa kahta kertaa. Jos koirasi terveydentilassa on tapahtunut muutoksia, joista haluat kertoa, voit tehdä sen täyttämällä kyselyn “Terveyskyselyn täydennys”.

Täsmäkyselyt

JTO-työryhmä on päättänyt täydentää terveyskyselyä tiettyjen terveysongelmien osalta lyhyehköillä täsmäkyselyillä. Nämä kyselyt on tarkoitettu vain niille koirille, joilla on diagnosoitu kyseessä oleva sairaus tai tätä sairautta on epäilty. Vastaathan täsmäkyselyyn, mikäli koirallasi on todettu joku/jotkut täsmäkyselyiden aiheena olevista sairauksista, vaikka olisit jo vastannut yleiseen terveyskyselyyn ja kertonut koiran sairaudesta.

Täsmäkyselyissä pyritään kartoittamaan valittuja aiheita hieman yksityiskohtaisemmin, kuin mitä yleisessä terveyskyselyssä on mahdollista tehdä.

Täsmäkyselyjen taustalla on yleisestä terveyskyselystä jo saatu tieto sekä toisaalta käytännön tuntuma: tietyt sairaudet vaikuttavat olevan rodussa yleisempiä kuin aiemmin on ymmärretty. Toisaalta halutaan lisätietoa niistä sairauksista, jotka jo tiedetään rodussa kohtalaisen yleisiksi.

Kasvattajakyselyt

JTO-työryhmä toteuttaa myös kasvattajakyselyn, jossa kartoitetaan lisääntymiseen liittyviä ongelmia. Se on suunnattu kaikille henkilöille, jotka ovat kasvattaneet rekisteröityjä bolognesepentueita. Kysely on pentuekohtainen: täytä lomake jokaisesta kasvattamastasi pentueesta.

Kasvattajilta kysytään myös narttujen tiinehtymisestä. Kysely on narttukohtainen ja koskee kaikkia narttuja, joita on käytetty jalostukseen tai yritetty käyttää jalostukseen. Kyselyllä pyritään kartoittamaan, kuinka yleisiä narttujen tiinehtymiseen liittyvät ongelmat rodussa ovat.

*

Koiran rekisterinumeron ilmoittaminen on kaikissa kyselyissä toivottavaa, mutta vapaaehtoista. Kaikkiin kyselyihin on myös mahdollista vastata anonyymisti. Kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä tuloksista ole mahdollista tunnistaa yksittäistä koiraa.

Kaikki kyselyt ovat avoinna 31.5.2019 saakka.

Linkit kyselyihin löytyvät sivupalkista.

Kiitos osallistumisestasi!