Kasvattajat ja pennun hankinta

Pennun hankinta

Perustietoa koiran ostamisesta löydät Suomen Kennelliiton ylläpitämältä sivustolta hankikoira.fi.

Alle on koottuna rotukohtaista tietoa.

Bolognese on seurakoira

Bolognese on ennen kaikkea seurakoira. Se haluaa olla yhdessä oman perheensä kanssa eikä viihdy pitkiä aikoja yksin. Vieraita ihmisiä kohtaan se saattaa olla hieman varautunut.

Luonne ja vilkkaus vaihtelevat yksilöstä toiseen, mutta yleisesti ottaen bolognese on melko rauhallinen rotu. Se ei vaadi loputtoman pitkiä ulkoiluja tai jatkuvaa aktivointia, mutta jaksaa kyllä tarvittaessa kiertää pidemmätkin lenkit (kunhan vaan ei sada eikä karvoihin ole tarttunut häiritseviä oksia).

Bolognesen kanssa voi harrastaa monenlaisia asioita koiranäyttelyistä agilityyn tai rally-tokoon tai vaikkapa noseworkiin. Mutta jos olet kovin kunnianhimoinen ja haluat kilpailla korkealla tasolla esimerkiksi agilityssa, bolognese ei ehkä ole paras rotuvalinta.

Bolognese yleensä pitää toisen bolognesen seurasta eikä kaksi koiraa ole ollenkaan huono vaihtoehto. Useimmiten myös samaa sukupuolta olevat koirat tulevat hyvin toimeen keskenään.

Bolognesen eliniästä ei ole luotettavaa tilastoitua tietoa. Näppituntumalla voi sanoa, että bolognese elää keskimäärin 12 – 15-vuotiaaksi. 17-vuotiaitakin on tullut vastaan.

Bolognese on turkkirotu

Bolognesella on pitkä, kihara ja herkästi takkuuntuva turkki, joka vaatii säännöllistä hoitoa lyhyeksikin leikattuna. Turkki ei hylji likaa. Turkin takia rotua ei voi pitää kovin helppohoitoisena. Pitkäturkkinen koira on pestävä aina tarpeen mukaan, keskimäärin jopa viikoittain. Turkki pestään aina takuttomana ja kammataan kosteana harvapiikkisellä kammalla, jolloin turkki kuivuu kiharaksi. Rotua ei trimmata.

Kotikoiran turkin voi halutessaan pitää lyhyenä. Turkin voi leikata itse tai käyttää koiraa trimmaajalla. Lyhytkin turkki vaatii säännöllistä pesua ja hoitoa. Ainoastaan erittäin lyhyt turkki pysyy takuttomana, mutta sekin likaantuu. Heti, kun turkissa on pituutta parikin senttiä, se alkaa takkuuntua ja vaatii säännöllistä harjaamista.

Bolognesen rotumääritelmä

Rotumääritelmä kuvaa aina rodun ihanneyksilöä. Todellisen elämän bolognesejen ulkomuodossa on huomattavasti enemmän vaihtelua. On pientä ja suurta, kevytrakenteista ja rotevampaa, pitkäjalkaisempaa ja matalajalkaisempaa, pitkärunkoista ja lyhytrunkoista. Toisilla on kihara turkki, toisilla selvästi suorempi.

Koossa on suurta vaihtelua. Rotumääritelmä antaa koiran painoksi 2,5 kg – 4 kg, mutta todellinen paino on noin kolmesta kilosta jopa reiluun kuuteen kiloon. Säkäkorkeuden todellinen vaihtelu on n. 22 cm – 32 cm.

Taustalla on se tosiasia, että nykypäivän bolognese on pitkälti rakennettu 1980-luvulla muiden rotujen koirista, ja myös se, että menneinä vuosikymmeninä roturajat ovat olleet paljon häilyvämpiä. 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla italialainen rotukoiramaailma vasta haki muotoaan, ja erityisesti Itä-Euroopan maissa rotuja on sekoitettu keskenään vain muutamia vuosikymmeniä sitten.

Bolognesen rotumääritelmän suuri etu on, että mitään liioiteltua ominaisuutta ei haeta. Bolognesella on normaalimittainen kuono ja normaali litteä kallo sekä peruskoiran normaali rakenne. Kasvattajien ja ulkomuototuomarien vastuulla on, että tämä tilanne säilyy myös tulevaisuudessa.

Mitä bolognese maksaa?

Rotukoiran hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan ja on ostajan ja myyjän välinen sopimus. Bolognesen vakuutusarvoksi on määritetty 2500 €, joka on lähellä keskimääräistä myyntihintaa. Vaihtelua on puoleen ja toiseen. Lähtökohtaisesti koira myydään aina kotikoiraksi ja lemmikiksi. Sen ei tarvitse menestyä näyttelyssä tai olla sopiva jalostukseen. Sen tulee ainoastaan olla riittävän terve, jotta se voi elää tavallista kotikoiran elämää.

Koiran hankintahinta ei ole ainoa koiraan liittyvä kulu. Koiran ruoka, turkinhoitotarvikkeet, rokotukset, madotukset, vakuutukset, takit, hihnat, ruokakupit, lelut ja pedit maksavat. Koira saattaa sairastua ja vaatia ajallista ja rahallista panosta odotettua enemmän. Oletko valmis maksamaan tämän koiran rakkaudesta?

Mistä ostaa bolognese?

Bolognese ry ylläpitää kasvattajalistaa. Listalle hyväksytään kaikki halukkaat, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan listan sääntöjä. Tiivistetysti tämä tarkoittaa seuraavia asioita: Kasvattajalla on kennelnimi eli hän on suorittanut Kennelliiton järjestämän viikonlopun mittaisen Kasvattajan peruskurssin. Jalostukseen käytetyille koirille on tehty viralliset silmä- ja polvitarkastukset, jotka ovat voimassa astutushetkellä. Vähintään toiselle yhdistelmän koiralle on tehty prcd-PRA-geenitesti tuloksella ”terve — ei kantaja”. Jalostukseen käytetyt koirat ovat vähintään 20 kk vanhoja. Myytävät pennut ovat eläinlääkärin tarkastamia ja varausmaksu otetaan aikaisintaan 14 vuorokautta vanhasta pennusta.

Muista, että jokainen kasvattaja vastaa itse kasvatustyöstään. Yhdistys ainoastaan ylläpitää kasvattajalistaa. On kasvattajan vastuulla hankkia riittävät perustiedot rodusta ja koirien kasvattamisesta, kouluttautua eteenpäin ja verkostoitua. Usein kasvattajan aktiivisuuden mittarina mainitaan koiranäyttelyt, mutta todellisuudessa kenttä on paljon laajempi. Suomen Kennelliitto tarjoaa säännöllisesti lisäkoulutusta (esimerkiksi Kasvattajan jatkokurssi, jalostusneuvojakurssit). Suomessa kouluttaa myös Suomen Koirankasvattajat ry (Kasvattaja-akatemia). Kansainvälinen bologneseyhteisö on aktiivinen: rodun italialainen yhdistys Club del Bolognese e Maltese järjestää säännöllisesti kansainvälisiä tapaamisia sekä julkaisee omaa lehteä.

Suomen Kennelliitolla on oma pentuvälityksensä. Kennelliittoa on kritisoitu siitä, että pentuvälitykseen huolitaan kaikki rekisteröintikelpoiset pentueet. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Kennelliiton pentuvälityksessä välitetään myös pentuja, joiden vanhemmille ei ole tehty virallisia terveystutkimuksia eikä jalostukseen käytetyille koirille ole asetettu ikärajoja. Vastauksena kritiikkiin Kennelliitto on ottanut käyttöön “rotuyhdistyksen puolto” -toiminnon. Bolognese ry on ottanut toiminnon käyttöön 1.9.2019 alkaen. Puolto annetaan kaikille pentuvälitykseen ilmoitetuille pentueille, jotka täyttävät yhdistyksen kasvattajalistan asettamat ehdot jalostukseen käytettäville koirille tehtävistä terveystutkimuksista, tutkimusten voimassaolosta astutushetkellä ja koirien alaikärajasta.

Ostajan vastuu

Koira on perheenjäsen, joka toivottavasti elää jopa sen viisitoista vuotta tai enemmänkin. Sen hankintaan kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa.

Jotta lopputulos olisi mahdollisimman onnistunut, sekä kasvattajan että ostajan olisi pystyttävä mahdollisimman hyvin arvioimaan, minkälainen koira pennusta kasvaa. Miltä se näyttää? Onko se terve? Minkälainen se on luonteeltaan? Jotta tätä voidaan jollain tapaa ennustaa, tarvitaan tutkittua ja tallennettua tietoa. Mitä enemmän ja pidemmältä ajalta tietoa kertyy, sitä luotettavampaa se on ja sitä paremmin aikuisen koiran ominaisuuksia voidaan ennakoida. Tämän takia rotukoirat rekisteröidään ja niille tehdään virallisia, julkiseen rekisteriin tallennettavia terveystutkimuksia.

Toisissa roduissa tietoa on jo pidemmältä ajalta ja sillä on enemmän painoarvoa, kun arvioidaan pennun tulevia ominaisuuksia. Toisissa roduissa (esimerkiksi juuri bolognese) tietoa on toistaiseksi kertynyt vähemmän.

Jotta tietoa kertyy, jokaisen tulee tehdä oma osuutensa. Kasvattajan vastuulla on hankkia riittävät perustiedot rodusta ja koirien kasvattamisesta sekä kasvattaa rekisteröityjä koiria ja teetättää jalostukseen käytetyille koirille viralliset terveystutkimukset sekä uusia ne tarvittaessa. Ostajan vastuulla on tutustua rotuun, tutustua kasvattajiin ja ostaa rekisteröity koira, jonka vanhemmille on tehty viralliset, astutushetkellä voimassa olevat terveystutkimukset.

Ostajana olet ratkaisevassa asemassa, koska viime kädessä sinä päätät, keneltä pennun ostat. Osta pentu, joka on syntynyt Bolognese ry:n jalostussuositusten mukaisesta yhdistelmästä. Silloin olet omalta osaltasi viemässä rotua eteenpäin. Käytä myös kasvattajan valitsemiseen aikaa. Muista, että jokainen kasvattaja vastaa itse omasta kasvatustyöstään ja riittävien tietojen ja taitojen hankkimisesta. Yhdistys ainoastaan ylläpitää tietyt perusasiat takaavaa kasvattajalistaa.

Muista kuitenkin, että kukaan ei voi koskaan luvata täydellisen tervettä koiraa. Vaikka kaikki olisi tehty viimeisen päälle, on mahdollista, että syntyy niin sanottu maanantaikappale. Tätä ei kukaan toivo, ei ostaja, ei kasvattaja ja vähiten koira itse. Silti näin voi käydä.

Muista myös, että valtaosa syntyvistä bolognesepennuista on terveitä ja iloisia pieniä koiria, joilla on pitkä ja onnellinen elämä edessään.

Ostajan muistilista

Varmista, että pentu on rekisteröity.

Miksi? – Koska haluat tukea vastuullista koirankasvatusta.

Varmista, että pennun vanhemmille on tehty viralliset, astutushetkellä voimassa olevat silmä- ja polvitutkimukset.

Miksi? – Koska haluat omalta osaltasi olla viemässä rotua eteenpäin ja lisätä tietoa sen terveydestä. Haluat myös varmistaa, että pennullasi on mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään.

Varmista, että pennun vanhemmille on tehty prcdPRA-geenitesti. Kantaja tulee yhdistää terveeseen koiraan. Terveen koiran voi yhdistää myös koiraan, jota ei ole geenitestattu.

Miksi? – Koska et halua, että koirasi sokeutuu. Geenitesti on tehokas keino varmistaa, että näin ei tule käymään.

Varmista, että pentusi syntyy yhdistelmästä, jossa jalostukseen käytetyt koirat ovat vähintään 20 kk vanhoja.

Miksi? – Pentusi saa paremmat lähtökohdat elämään, kun sen emä ei itse ole pentu. Muista myös, että mitä vanhempia koirat ovat, sitä luotettavampia niiden terveystutkimustulokset ovat. Ensisynnyttäjän pitäisi kuitenkin olla alle viisivuotias, mieluiten nuorempi – synnyttäjän ideaali-ikä menee koirilla aivan samaan tapaan kuin ihmisilläkin.

Harkitse vakavasti koirasi vakuuttamista.

Miksi? – Koska tulevaisuutta ei voi ennustaa. Pentusi voi sairastua tai joutua onnettomuuteen, ja eläinlääkärikulut voivat olla huomattavan korkeita. Tutustu tarkkaan vakuutusehtoihin ja vakuuta koira riittävän nuorena, jotta saat sille kattavan vakuutuksen.