Jalostuksen tavoiteohjelma

Esitys Bolognesen ensimmäiseksi jalostuksen tavoiteohjelmaksi (JTO) on hyväksytty Bolognese ry:n vuosikokouksessa 3.3.2020 ja rotujärjestö Suomen Kääpiökoirat ry:n vuosikokouksessa 4.3.2020. Esitys on parhaillaan Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsittelyssä.

Suomen Kennelliiton määritelmän mukaan jalostuksen tavoiteohjelma on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Se kertoo rodun populaation rakenteesta, luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja ulkomuodosta. Se toimii kasvatus- ja jalostustyön tukena ja sisältää jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja jälkeläisten enimmäismäärän suhteen.

Esitys bolognesen jalostuksen tavoiteohjelmaksi

Bolognesen jalostuksen tavoiteohjelman liitteet

Liite 1 / Rotumääritelmä

Bolognesen rotumääritelmä

Liite 2 / Bolognese ry:n kasvattajalistan säännöt

Bolognese ry:n kasvattajalistan säännöt

Liite 3 / Luonne- ja terveyskysely

Luonne- ja terveyskysely

Liite 4 / Kasvattajakysely / Pentueet

Kasvattajakysely / Pentueet

Liite 5 / Kasvattajakysely / Nartun tiinehtyminen

Kasvattajakysely / Nartun tiinehtyminen

Liite 6 / Jälkeläiskaaviot (Tilanne 11/2020)

A. 10 Suomen kaikkien aikojen käytetyintä urosta

Automaattinen oletus usein on, että jos koiralla (erityisesti uroksella) on paljon jälkeläisiä, sen jälkeläismäärä vain kasvaa tulevissa sukupolvissa. Todellisuudessa näin ei ole. Suomalaisessa bolognesepopulaatiossa yksittäisen koiran jälkeläismäärä ennustaa huonosti sen geenien säilymistä populaatiossa.

Yksittäisen koiran todellista vaikutusta suomalaiseen bolognesepulaatioon ja sen jälkeläisten määrän kehitystä sukupolvesta toiseen pystyy arvioimaan jälkeläiskaavioiden avulla. Ne näyttävät havainnollisesti, minkä koirien kautta linjat ovat jatkuneet ja mikä merkitys koiralla todellisuudessa tällä hetkellä on. Ne tuovat myös esiin, miten osa aikoinaan paljon jalostukseen käytetyistä koirista on jo hiipunut populaatiosta pois.

Kaavioita tulkitaan seuraavan esimerkin mukaan:
1. pentue 15.9.2003 | 3/1 Luminosa Baldovino
Kyseessä on tarkasteltavan koiran ensimmäinen pentue, joka on syntynyt 15.9.2003. Pentueessa on ollut kolme pentua, joista yksi on lisääntynyt eteenpäin. Tämä koira on Luminosa Baldovino.

Kaavioita tarkastellessa on hyvä muistaa, että narttuja on käytetty lähes poikkeuksetta jalostukseen ensimmäisen kerran alle kolmevuotiaina, viimeistään alle neljävuotiaina. Tänä vanhemmat ensisynnyttäjät ovat yksittäisiä. On siis epätodennäköistä, että yli kolme/neljävuotias narttu enää lisääntyy. Myös uroksia käytetään yleensä ensimmäistä kertaa, kun ne ovat alle neljävuotiaita. Yksittäisiä uroksia on kuitenkin käytetty ensimmäistä kertaa myös vanhempina. Todennäköisempää silti on, että yli neljävuotias uros ei enää tule lisääntymään.

1. Ferro / 13.6.2002 Italia / 85

2. Garellan Niro / 5.9.2002 Suomi / 83

3. H’Abysse Des Petites Jades / 18.8.2001 Sveitsi / 78

4. Gaifridin Balone Barone / 29.5.1999 Suomi / 55

5. Kalisto Apháia / 6.12.2003 Slovakia / 54

6. Tabula Rasa Pim / 28.9.1991 Belgia / 53

7. Garellan Indigo / 7.5.2001 Suomi / 50

8. Nicco Luma Tomio / 28.5.2015 Tsekki / 49

9. Brando Della Quercia Chiara / 6.11.2006 Italia / 44

10. Radamantino Leone / 24.9.2010 Italia / 43

11. Fluffy Angel Jethro / 14.3.2014 Romania / 43

14. Lino Apháia / 23.7.2004 Slovakia / 36

15. Garellan Herkules / 28.6.2007 Suomi / 34