Ajankohtaista

Jalostuksen tavoiteohjelma

Esitys Bolognesen ensimmäiseksi jalostuksen tavoiteohjelmaksi (JTO) on hyväksytty Bolognese ry:n vuosikokouksessa 3.3.2020 ja rotujärjestö Suomen Kääpiökoirat ry:n vuosikokouksessa 4.3.2020. Seuraavaksi esitys siirtyy Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsittelyyn.

Suomen Kennelliiton määritelmän mukaan jalostuksen tavoiteohjelma on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Se kertoo rodun populaation rakenteesta, luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja ulkomuodosta. Se toimii kasvatus- ja jalostustyön tukena ja sisältää jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja jälkeläisten enimmäismäärän suhteen.

Esitys bolognesen jalostuksen tavoiteohjelmaksi