Jalostus ja terveys

Jalostuksen tavoiteohjelma

Suomen Kennelliitto määrittelee jalostuksen tavoiteohjelman seuraavasti:

Jalostuksen tavoiteohjelma on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

Bolognesen jalostuksen tavoiteohjelma

Bolognesen jalostuksen tavoiteohjelma on aikataulutettu valmistumaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Sen on silloin mahdollista astua voimaan vuoden 2021 alusta.

Terveyskyselyt

Bolognese ry on toteuttanut terveyskysen jalostuksen tavoiteohjelmaa varten. Kysely on ruotsalaisen rotuyhdityksen laatima ja se on toteutettu myös Ruotsissa. Kysely oli ensimmäisen kerran avoinna loppuvuodesta 2017. Tuloksia on esitelty BologneseUutisten numerossa 2/2018.

Kysely on avattu toistamiseen ja se on avoinna 31.5.2019 saakka. Toiveena on saada kerättyä lisää tietoa erityisesti vanhemmista tai jo kuolleista koirista.

Lisäksi JTO-työryhmä on täydentänyt kyselyä lyhyemmiellä, yhteen aiheeseen keskittyvillä täsmäkyselyillä. Nämä kyselyt on tarkoitettu vain niille koirille, joilla on diagnosoitu kyseessä oleva sairaus tai tätä sairautta on epäilty. Vastaathan täsmäkyselyyn, mikäli koirallasi on todettu joku/jotkut täsmäkyselyiden aiheena olevista sairauksista, vaikka olisit jo vastannut yleiseen terveyskyselyyn ja kertonut koiran sairaudesta. Täsmäkyselyissä pyritään kartoittamaan valittuja aiheita hieman yksityiskohtaisemmin, kuin mitä yleisessä terveyskyselyssä on mahdollista tehdä.

Täsmäkyselyiden taustalla on yleisestä terveyskyselystä jo saatu tieto sekä toisaalta käytännön tuntuma: tietyt sairaudet vaikuttavat olevan rodussa yleisempiä kuin aiemmin on ymmärretty. Toisaalta halutaan lisätietoa niistä sairauksista, jotka jo tiedetään rodussa kohtalaisen yleisiksi.

JTO-työryhmä toteuttaa myös kasvattajakyselyn, jossa kartoitetaan lisääntymiseen liittyviä ongelmia. Se on suunnattu kaikille henkilöille, jotka ovat kasvattaneet rekisteröityjä bolognesepentueita. Kysely on pentuekohtainen: täytä lomake jokaisesta kasvattamastasi pentueesta.

Kasvattajilta kysytään myös narttujen tiinehtymisestä. Kysely on narttukohtainen ja koskee kaikkia narttuja, joita on käytetty jalostukseen tai yritetty käyttää jalostukseen. Kyselyllä pyritään kartoittamaan, kuinka yleisiä narttujen tiinehtymiseen liittyvät ongelmat rodussa ovat.

Linkit terveyskyselyihin

Koiran rekisterinumeron ilmoittaminen on toivottavaa, mutta vapaaehtoista. Kaikkiin kyselyihin on mahdollista vastata anonyymisti. Kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä tuloksista ole mahdollista tunnistaa yksittäistä koiraa.
Kaikki kyselyt ovat avoinna 31.5.2019 saakka.

Terveyskysely kaikille bologneseille

TÄRKEÄÄ! Jos olet jo vastannut kyselyyn, älä vastaa siihen uudestaan, jotta sama koira ei esiinny aineistossa kahta kertaa. Jos koirasi terveydentilassa on tapahtunut muutoksia, joista haluat kertoa, voit tehdä sen täyttämällä kyselyn “Terveyskyselyn täydennys”.

Terveyskyselyn täydennys

Maksasairaudet

Sydänsairaudet

Nivelsairaudet

Epilepsia ja neurologiset sairaudet

Iho-ongelmat, allergiat, autoimmuunisairaudet

Kasvattajakysely (pentuekohtainen)

Nartun tiinehtyminen (narttukohtainen)