Jalostus ja terveys

  • Jalostus ja terveys

    Rodun terveys

    Bolognese on ulkomuodoltaan liioittelematon pieni koira. Rotumääritelmässä ei tavoitella sellaisia ulkomuoto-ominaisuuksia, jotka itsessään olisivat ongelmallisia. Perinnöllisiä sairauksia bolognesella silti esiintyy – kuten kaikilla muillakin koiraroduilla.

  • Jalostus ja terveys

    Jalostuksen tavoiteohjelma

    Suomen Kennelliiton määritelmän mukaan jalostuksen tavoiteohjelma on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Bolognesen jalostuksen tavoiteohjelma on aikataulutettu valmistumaan vuoden 2019 loppuun mennessä.