Random header image... Refresh for more!

Arkisto — lokakuu 2018

Yhteenveto hallituksen kokouksesta 29.9.2018

Hallitus tiedottaa:

Bolognese ry:n hallitus kokoontui Bolognesepäivän päätteeksi 29.9.2018.

Seuraavassa on tiivistelmä hallituksen käsittelemistä asioista. Yksittäisiä henkilöitä koskevia asioita ei julkaista, ei liioin yhdistyksen pyörittämiseen liittyviä juoksevia asioita.

Päivitettiin toimihenkilöt. Www-sivujen päivittämisestä vastaa webmasterin roolissa Marja Härmänmaa.

Vahvistettiin hallituksen FB-ryhmässä tehty päätös tukea Ladies Kennel Clubin järjestämään hyväntekeväisyystapahtumaa (Rotukoirakävely, tuotto hypokoirille) 50 €:lla.

Keskusteltiin SKKY:n erikoisnäyttelyn rotuteltasta. Tapahtuma koettiin tärkeäksi ja siitä halutaan tehdä jokavuotinen perinne. Ideoitiin, miten tapahtumaa voidaan jatkossa kehittää.

Juuri ennen kokousta päättynyt Bolognesepäivä todettiin onnistuneeksi. Paikalla oli 28 henkeä koirineen eikä tilaan olisi mahtunut yhtään enempää. Ohjelmassa oli Kia Stenlundin luento kotikoiran kouluttamisesta, Maria Molanderin vetämä opastus turkinhoidosta sekä JTO-katsaus, josta vastasi myös Maria Molander. Ensi vuonna järjestyksessä on jo kymmenes Bolognesepäivä.

Todettiin, että materiaali Suomen Kennelliiton Hanki koira -sivustolle on lähetetty ja nyt vain odotellaan, että materiaali julkaistaan.

JTO-toimikunta ja Club Show -toimikunta raportoivat töidensä edistymisestä. JTO-toimikunta tulee toteuttamaan muutaman terveyskyselyä laajentavan ja täydentävän täsmäkyselyn sellaisista ongelmista tai sairauksista, jotka ovat joko korostuneet terveyskyselyn vastauksista tai joiden tiedetään/arvellaan olevan rodussa yleisempiä kuin aiemmin ymmärrettiin. Nämä täsmäkyselyt on suunnattu vain sellaisille henkilöille, joiden koirilla on todettu kyseistä ongelmaa. Kysely toteutetaan ainakin maksasairauksista.

Club Show:n sijasta päätettiin panostaa SKKY:n Kaivopuiston erikoisnäyttelyyn, jonne yhdistys tulee hankkimaan omia palkintojaan (esimerkiksi luokkasijoitusruusukkeet, erityispalkinnot, osallistujalahjat jne.). Myös kehän koristelemiseen panostetaan. Tapahtuma kulkee käsi kädessä yhdistysteltan kanssa. Teltta pyritään sijoittamaan kehän läheisyyteen ja palkinnot voidaan pitää teltalla esillä ennen näyttelyä.

Keskusteltiin www-sivujen uudistamisesta. Todettiin, että mahdollinen laajempi muutostyö tehdään ensi vuonna, jolloin siihen tarvittava raha voidaan varata ensi vuoden talousarvioon. Samoin keskusteltiin yhdistyksen logosta. Päätettiin järjestää kaikille avoin ideakilpailu, jonka tarkoituksena on kerätä materiaalia valmiin logon ideoimista varten. Kilpailu järjestetään vielä tämän vuoden puolella. Samalla päätettiin, että kunhan logo on olemassa, yhdistykselle hankitaan roll-up, jota tarvitaan tapahtumissa, joissa yhdistys on esillä.

Päätettiin avata yhdistykselle oma Instagram-tili.

Päätettiin ostaa BologneseUutisten päätoimittaja Maria Molanderin käyttöön InDesign-taitto-ohjelma. Todettiin, että Maria Molanderilla on parhaillaan työn alla Vuoden Bolognese -julkaisu, joka ilmestyy lokakuussa. BologneseUutisten toinen numero ilmestyy ennen joulua. Todettiin, että ensi vuonna Vuoden Bolognese -julkaisu ilmestyy keväällä, BologneseUutisten ensimmäinen numero kesällä ja toinen numero ennen joulua.

Todettiin, että Helsingin yliopiston Koirangeenit-tutkimusryhmä, joka vetäjä on professori Hannes Lohi, on tarjoutunut tekemään genomisekvensoinnin tuntematonta PRA:n muotoa sairastavalle koiralle, mikäli yhdistys maksaa sekvensoinnin. Todettiin, että talousarviossa PRA-tutkimukseen on varattu 1000 €. Päätettiin avustaa Hannes Lohen tutkimusryhmää 1000 €:lla. Raha on varattu tuntematonta PRA:n muotoa sairastavan koiran koko genomin sekvensointiin. Helsingin yliopisto ottaa myös yhteyttä Ruotsin maatalousyliopistossa toimivaan tutkija Tomas Bergströmin vetämään ryhmään ja kartoittaa yhteistyön mahdollisuuden.

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu 15.12.2018 Helsingin kansainvälisen koiranäyttelyn yhteydessä.

lokakuu 15, 2018  

Bolognesepäivä 2018

Kirjoittanut: Susanna

Vietimme mukavan Bolognesepäivän Nurmijärvellä. Tila ei ehkä ollut visuaalisesti paras mahdollinen, mutta meidän aikataululla ainoa sopiva.
Uskon, että kenellekään ei jäänyt nälkä, ja toivon, että saitte vinkkejä koirakouluttajalta ja niksejä myös turkinhoitoon.

Ensi vuoden Bolognesepäivää alamme jo suunnittelemaan hyvissä ajoin keväällä. Toiveita ohjelmasta otamme ilolla vastaan.

Nyt on aika hallituksen hieman vetää henkeä ja antaa uusien ideoiden virrata mieleen.

Syksyllä tulossa vielä Vuoden Bolognese 2017 -julkaisu, Bologneselehti ja Joulukalenteri Facebook sivulle.

ISO KIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE !

lokakuu 2, 2018