Random header image... Refresh for more!

Arkisto — maaliskuu 2015

Uusi yhdistys: Bolognese ry

Bolognese ry perustettiin Turussa 29.3.2015. Se jatkaa samana päivänä lakkautetun Bolognese-alajaoston aloittamaa työtä rodun parissa. Alajaosto ehti toimia viisi vuotta: se perustettiin vuonna 2009, ja varsinainen toiminta käynnistyi vuonna 2010. Ensimmäisen kahdenkymmenen vuoden aikana – ensimmäiset bologneset tuotiin Suomeen vuonna 1989 – rodulla ei Suomessa ollut omaa yhdistystä.

Yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen ensimmäinen hallitus: puheenjohtaja on Anna Ratia ja hallituksen jäsenet ovat Ann-Sofie Berts, Niina Kuisma, Eveliina Nieminen, Erja Nieminen, Hanna Palm, Kaarina Siivonen ja Heini Vähä-Ruohola. Yhdistyksen sääntöjen mukaan ensimmäisen hallituksen erovuorot arvotaan, ja arvonnan tulos oli seuraava: yhden vuoden kaudella ovat Ann-Sofie Berts ja Niina Kuisma, kahden vuoden kaudella Eveliina Nieminen ja Kaarina Siivonen sekä kolmen vuoden kaudella Erja Nieminen, Hanna Palm ja Heini Vähä-Ruohola. Puheenjohtajan kausi on kaksivuotinen.

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Bjarne Nikkilä ja hänen varamiehekseen Mikael Viskari.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015.

Toimintasuunnitelma 2015
Talousarvio 2015

Seuraavaksi uusi hallitus työskentelee yhdistyksen toiminnan käynnistämiseksi. Yhdistys rekisteröidään, sille avataan tili ja se liittyy jäsenyhdistyksenä Suomen Kääpiökoirayhdistykseen, Helsingin Seudun Kennelpiiriin ja Suomen Kennelliittoon. Kun yhdistys on rekisteröity ja tili avattu, pystytään jäsenanomuksia ottamaan vastaan. Hallitus tiedottaa heti, kun yhdistykseen on mahdollista liittyä!

Hallitus myös valmistelee yhdistyksen kasvattajasääntöjä. Tarkoituksena on, että kasvattajan yhteystiedot voidaan julkaista yhdityksen sivuilla kasvattajahakemistossa, mikäli kasvattaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Hallituksen sääntöesitys käsitellään ylimääräisessä yhdistyskokouksessa, jonka aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Sääntöesitys on nähtävissä kahta viikkoa ennen kokousta yhdistyksen www-sivuilla.

Hallitus toivottaa kaikki tervetulleeksi uuteen yhdistykseen!

maaliskuu 30, 2015  

Kevään 2015 suuret muutokset

Bolognese-alajaosto toivottaa hauskaa kevättä!

Tärkeää tietoa tulevista muutoksista:

Rotujärjestömme Suomen Kääpiökoirayhdistys ry (SKKY) luopuu kokonaan alajaostoistaan. Jatkossa on tarkoituksena, että kaikilla roduilla on oma rekisteröity rotuyhdistyksensä. Tästä seuraa, että tänä keväänä moni asia muuttuu.

Ensinnäkin Bolognese-alajaoston toiminta lopetetaan. Tilalle perustetaan uusi yhdistys, Bolognese ry. Tämä yhdistys on statukseltaan rotuyhdistys ja se tulee liittymään SKKY:n jäsenyhdistykseksi.

Konkreettinen muutos jäsenille on, että tulevan yhdistyksen jäsenyys ei sisällä SKKY:n henkilöjäsenyyttä, vaan jäsenyydet ovat toisistaan erilliset. Alajaoston jäsenethän olivat myös SKKY:n henkilöjäseniä, koska kyseessä ei ollut oma yhdistyksensä, vaan SKKY:n alaisuudessa toiminut alajaosto. Kaikki tulevan Bolognese ry -yhdistyksen jäsenet kyllä kuuluvat edelleen SKKY:een niin sanottuina yhdistysjäseninä eli he ovat SKKY:n alaisen rotuyhdistyksen jäseniä. Yhdistysjäsenillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta SKKY:n kokouksissa.

SKKY:n henkilöjäsenyys ei kuitenkaan pääty automaattisesti, vaan jatkuu, ellei jäsen halua sitä lopettaa. Eli kaikki nykyisen Bolognese-alajaoston jäsenet ovat tällä hetkellä myös SKKY:n henkilöjäseniä ja tämä jäsenyys jatkuu, jos jäsen näin haluaa.

Jos et halua jatkaa SKKY:n jäsenyyttä, olisitko ystävällinen ja ilmoittaisit siitä SKKY:n jäsensihteerille osoitteeseen jasensihteeri.skky@toydogs.net. Niille, jotka eivät ole ilmoittaneet erosta, SKKY lähettää lähipäivinä vuoden 2015 jäsenmaksulaskun (15 € varsinainen jäsen / 7 € perhejäsen). SKKY:n jäsenyys päättyy myös, jos SKKY:n laskun jättää maksamatta. (SKKY:n hallitus toteaa kokouksessaan maksamatta jättäneet eronneiksi.) Toivomme kuitenkin, että erosta ensisijaisesti ilmoitettaisiin.

Kääpiökoirat-lehti, jonka kaikki alajaoston jäsenet ovat saaneet, on ollut nimenomaan SKKY:n jäsenyyteen sisältynyt lehti. Huomaattehan kuitenkin, että paperimuotoista lehteä ei enää ole, vaan SKKY:n lehti ilmestyy nykyään digilehtenä. Linkki on julkinen, ja lehti on siten kaikkien luettavissa. Eli myös SKKY:n yhdistysjäsenet voivat lukea SKKY:n digilehden.

Jos harkitset kahden yhdistyksen jäsenyyden välillä (SKKY / Bolognese ry), myös SKKY suosittelee, että harrastajat kuuluisivat ensisijaisesti oman rotunsa rotuyhdistykseen. Kaikesta rotuun liittyvästä toiminnasta vastaa nimenomaan Bolognese ry (esimerkiksi bolognesepäivä ja muut tapahtumat, pentuvälitys, kasvattajalista).

Mutta on toki täysin mahdollista sekä jatkaa SKKY:n jäsenenä että liittyä uuteen Bolognese ry -yhdistykseen tai jatkaa pelkästään SKKY:n jäsenenä. SKKY toivottaa kaikki jäsenyyttä jatkavat edelleen tervetulleiksi ja kiittää jäsenyytensä päättäviä!

*

Mitä käytännössä sitten tapahtuu? Olemme sopineet SKKY:n kanssa seuraavasta menettelystä:

Bolognese-alajaoston viimeinen vuosikokous järjestetään Turun KV-näyttelyn yhteydessä sunnuntaina 29.3.2015 klo 11 (näyttelyn järjestäjän kanssa on sovittu, että bologneset ovat kehässä klo 10). Kokouskutsu julkaistaan alajaoston www-sivuilla. Tässä kokouksessa käsitellään viimeisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Tämän jälkeen päätetään alajaoston lakkauttamisesta ja jäljelle jääneiden varojen käyttämisestä.

Kun alajaosto lakkautetaan, kaikki siihen liittyneet sitoumukset raukeavat eli esimerkiksi kaikki sitoumuskasvattajasopimukset päättyvät. Uusi yhdistys aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä.

Heti alajaoston viimeisen vuosikokouksen jälkeen pidetään uuden yhdistyksen perustamiskokous. Kaikki läsnä olevat henkilöt ovat uuden yhdistyksen perustajajäseniä. Kokouksessa hyväksytään uuden yhdistyksen säännöt (sääntöesitys on luettavissa alajaoston www-sivuilla viikkoa ennen perustamiskokousta) sekä allekirjoitetaan perustamiskirja. Heti tämän jälkeen pidetään uuden yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous, jossa valitaan yhdistyksen hallitus.

Tämän jälkeen yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen rekisteröimisen, tilin avaamisen ja liittymisen SKKY:een sekä Helsingin Kennelpiiriin sekä laittaa kaikille entisen alajaoston jäsenille tiedon, miten uuden yhdistyksen jäseneksi voi liittyä. Ja tässä kohtaa tietenkin toivomme, että kaikki alajaoston jäsenet liittyvät uuteen yhdistykseen!

Kun asiat on saatu kuntoon, pidetään ylimääräinen yhdistyskokous, jossa hyväksytään ne säännöt, joita noudattamalla pääsee yhdistyksen kasvattajalistalle. Hallitus valmistelee esityksen ja tuo sen ylimääräisen yhdistyskokouksen käsiteltäväksi. Hallituksen esitys kasvattajalistan säännöiksi julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla kahta viikkoa ennen ylimääräistä yhdistyskokousta.

Tämän jälkeen yhdistys jatkaa työtä, jonka alajaosto sai viiden vuoden aikana alkuun.

maaliskuu 15, 2015